Okse har usedvanlig kjekke kunder

Kundene er som vårt andre hjem. De inviterer oss inn i teamene og systemene sine, slik at vi sammen kan avgjøre hva som trengs hos akkurat dem. 

Noen kunder flytter vi inn til over flere år for å bidra i det daglige arbeidet – andre besøker vi i noen måneder for å løse konkrete oppgaver. 

Gjerdeprat yellow

Dette er noen av kundene våre: