Kolumbus

Kolumbus gjør Rogaland grønnere ved å tilby et tilgjengelig og effektivt kollektiv- og mobilitetstilbud. 

Okse har over en lengre periode hatt en fast UX-designer i Kolumbus' interne produktteam. Vi har blant annet designet nye løsninger til appen, nettsidene og skjermer om bord i ulike transportmidler.

Arbeidet involverer konseptualisering, prototyping og implementering av ny funksjonalitet i samarbeid med produktledelse og utviklere, samt løpende tilgjengelighetsforbedringer og oppdateringer. Vi har også bygget opp et designsystem for å sikre konsistent design på tvers av flater. 

Foto: Tommy Ellingsen for Kolumbus

Okser som har jobbet her: