Hopp til innholdet

Nettløsninger bygget på innsikt – ikke gjetting

Gjennom research og testing observerer vi brukeratferd. Vår prosess viser hvordan folk tenker og handler, og sikrer en løsning basert på kunnskap og informasjon – ikke intuisjon og gjetting.

Sofie Risjord Sletta

Vi er veldig imponert over kunnskapen og kompetansen til Okse! Estetisk flotte designendringer, men også gjennomtenkt og velbegrunnet ut fra et brukerståsted.

Yvonne Marie Seville

Okse har vært en drøm å samarbeide med! De har levert over forventning på både design og løsning!

Frank Jonassen

Okses fokus på brukerne og kontinuerlig utvikling gir uttelling i kroner og øre for vår virksomhet.

Hvorfor UX?

Innsiktdrevet

God UX bygger på research og bekreftes av statistikk. Prosessen med å forbedre brukeropplevelsen er ikke en gjettelek. Tvert i mot tas beslutninger basert på data og innsikt.

Målbar effekt

Våre prosjekt styres etter målbare effekter. Kombinert med relevant innsikt gir det oss de beste forutsetninger for å høyne konverteringsgraden og øke avkastningen.

Fornøyde kunder

Dagens brukere har høye forventninger til digitale løsninger. Ved å skape en positiv og intuitiv opplevelse, gang på gang, skapes merkelojalitet.