Nettløsninger bygget på innsikt – ikke gjetting

Gjennom research og testing observerer vi brukeratferd. Vår prosess viser hvordan folk tenker og handler, og sikrer en løsning basert på kunnskap og informasjon – ikke intuisjon og gjetting.

Hvorfor UX?

Innsiktdrevet

God UX bygger på research og bekreftes av statistikk. Prosessen med å forbedre brukeropplevelsen er ikke en gjettelek. Tvert i mot tas beslutninger basert på data og innsikt.

Målbar effekt

Våre prosjekt styres etter målbare effekter. Kombinert med relevant innsikt gir det oss de beste forutsetninger for å høyne konverteringsgraden og øke avkastningen.

Fornøyde kunder

Dagens brukere har høye forventninger til digitale løsninger. Ved å skape en positiv og intuitiv opplevelse, gang på gang, skapes merkelojalitet.

Okses fokus på brukerne og kontinuerlig utvikling gir uttelling i kroner og øre for vår virksomhet.

Referanser