Tore Sandvik Monsen

UX-designer

Tore er ekspert på å ta på seg ulike hatter og veksle mellom perspektiver, og han koser seg stort når han kan diskutere og argumentere seg fram til nye, uventede løsninger sammen med andre 🏓 Lykkes han med å avdekke noen feil på veien (gjerne sine egne), har han en ekstra god dag på jobben. 

Variasjon er noe Tore setter høyt. Han trives like godt med å plukke molte i Suldalsheiene som å jakte turistfeller i verdensmetropoler, og han kan finne nesten like stor glede i en McCheese som i sin egen kjøkkenhage 🫘 Det er nettopp spennet som gjør livet spennende. Ellers oppleves verden best til fots og dokumenteres gjerne gjennom en aldrende kameralinse.  

Det meste Tore går løs på, angriper han med høye amisjoner. Han finner alltid noe han burde forbedre, og han har en stadig voksende liste over ting han vil jobbe enda mer med. Evnen til å reflektere rundt eget arbeid og innsats, og til å se på løsninger og funn med et kritisk blikk, er Tores store styrker. I tillegg er han en skarp teknisk designer som har lett for å engasjere seg – både i folk og det folk gjør. 

UX-reisen til Tore startet i Bergen, der han tok en bachelor i medievitenskap ved universitetet, etterfulgt av en bachelor i visuell kommunikasjon på kunst- og designhøgskolen. Han startet på arbeidslivet som grafisk designer, men gikk snart over til å jobbe med grensesnitt og kundereiser. I dag har han lang fartstid som UX-designer, og den praktiske visuelle eksperimenteringen sparer han til fritiden 🍶🪑🎍

Oppdrag