Okse er en fleksibel stabeis

Verden trenger inkluderende, robuste og effektive løsninger som reduserer sannsynligheten for feil. En slik verden vil Okse bidra til.

Alle i Okse-flokken har sin kjernekompetanse innen design og jobber etter designmetodikkens grunnpilarer. Designkonsulentene våre går inn i kundenes team og hjelper dem å utvikle nye tjenester og forvalte eksisterende tjenester. Vi gjør alt fra å utvikle nye konsepter og lage gode grensesnitt, til å effektivisere flokete arbeidsprosesser. 

Målet vårt er å skape verdi for de vi arbeider for. Vi avdekker de faktiske problemene, lager effektive planer for å løse dem og sikrer at løsningene svarer på reelle behov. Gode og effektive prosesser og løsninger skaper verdi – i form av både frustrasjon og penger spart.

Tarefangst yellow
Gruppebilde okse 7