Hopp til innholdet

Det er først når du vet hva noen ønsker,at du kan lage det de trenger.

Med utgangspunkt i kundenes behov, bistår vi i å designe tjenester og produkter som leverer både forretnings- og kundeverdi.

Brukerinnsikt

Vi hjelper deg å få forretningskritisk forståelse for dine kunders forventninger og behov. Ved å observere og forstå mennesker og hvordan de samhandler med produkter og tjenester, etablerer vi et solid grunnlag for designbeslutninger.

Verktøy

 • Intervjuer
 • Konkurrentanalyse
 • Observasjoner
 • Kvantitative markedsundersøkelser
 • Brukertesting

Design av brukergrensesnitt

Estetikk er veldig viktig for opplevelsen av et produkt. Men et kult konsept skaper ikke verdi dersom brukeren ikke forstår det. Vi har mange års erfaring med å designe brukergrensesnitt som gir mening og er enkle å bruke – og samtidig estetisk flotte!

Verktøy

 • Trådskisser
 • Prototyping
 • Ekspertevaluering (heuristisk analyse)
 • Grafiske brukergrensesnitt (UI-design)

Tjenestedesign

Vi benytter oss av et sett verktøy og prosesser for å forbedre kundeopplevelsen i en ny eller eksisterende tjeneste. Ved å ha en brukersentrert og helhetlig tilnærming kan vi organisere mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og andre kontaktpunkter som gir best mulig mening for kunden.

Verktøy

 • Konseptutvikling
 • Kundeprofiler og kundeinnsikt
 • Kundereiser og tjenestescenarioer
 • Design workshops

Kundeorientert forretningsutvikling

Som en del av det å fokusere på brukeropplevelser, er det å forstå forretningen essensielt. Gjennom en UX-prosess vil dere få verdifull innsikt som kan brukes til å utvikle forretningen, forbedre verdiløftet mot kunden og ta kontroll på dine kunders opplevelser.

For å få innsikt i forretningen gjennomfører vi workshops med nøkkelpersoner i organisasjonen.

I workshoper benytter vi oss av verktøy som:

 • Verdiløfte
 • Antakelser
 • Personas
 • Kundereiser