Okse er en fleksibel stabeis

Verden trenger inkluderende, sømløse, robuste og effektive løsninger som reduserer sannsynligheten for feil. De gjør livet mindre komplisert og øker tilgjengeligheten for alle. Vi vet ikke med deg, men vi vil bidra til en slik verden.

Alle i flokken har sin kjernekompetanse innen design og UX og jobber etter designmetodikkens grunnpilarer. Vi bistår etablerte og nye team i utviklingen av nye tjenester, og i forvaltningen av eksisterende tjenester.

Tarefangst yellow
Gruppebilde okse 7