Joakim Næss Lea

UX-designer

Joakim jobber med strategi, innsikt og utforming av digitale løsninger. Han liker å snakke med både kunder og brukere, og brenner for brukeropplevelser som dekker begges behov.

Med bakgrunn fra IT- og reklamebransjen har Joakim erfaring og kompetanse til å rådgi i alle faser av prosjektene våre.