Stimline

Stimline leverer programvareløsninger for brønnintervensjon og drilling til oljebransjen. 

Okse har over flere år bidratt med UX-kompetanse i Stimlines interne produktteam, sammen med deres utviklere, designere, testere og subject matter experts. Designerne våre har kartlagt brukerbehov og skissert løsninger, jobbet med UI og UX, designet prototyper i Figma, holdt UX-reviews og bistått utviklerne i implementeringen av de ulike designene.

Stimlines programvare (IDEX) har som mål å samle data, optimalisere datakvalitet og effektivisere arbeidsprosesser. Løsningene deres dekker ulike behov innen drilling og brønnintervensjon og brukes av olje- og energiselskaper verden over, for eksempel Shell, Aker BP og Equinor.

Foto: Anoop VS

Okser som har jobbet her:

 • Foto av Gloria Orri

  Gloria Orri

  Del av Stimlines interne produktteam med hovedfokus på Stimlines kjerneprogramvare, Collaboration Platform. Arbeider med mapping, prototyping, UX-reviews og implementering av ny funksjonalitet.

 • Foto av Roland Schell

  Roland Schell

  Del av Stimlines interne produktteam. Arbeider med å videreutvikle og brukeroptimalisere deres digitale produkter gjennom kartlegging, prototyping, UX-reviews og implementeringsbistand.

 • Foto av Joakim Næss Lea

  Joakim Næss Lea

  Bistod som UX-designer i teamet som arbeidet med å forbedre og utvikle software-løsningene.

 • Foto av Rebecca Vatnebryn

  Rebecca Vatnebryn

  Mapping, skissing og prototyping av ny funksjonalitet. I utviklingsprosessen gjennomførte hun UX-reviews og sørget for god overlevering til utviklerne.

 • Foto av Maj-Inga Holmsen

  Maj-Inga Holmsen

  Samarbeidet med produktteamet om å lage en løsning som optimaliserte dataflyt og effektiviserte arbeidsprosesser. Arbeidet bestod av kartlegging, prototyping, UX-reviews og implementering.