Aker BP

Aker BP er et oljeselskap som leter etter og utvikler felt for å produsere olje og gass på den norske kontinentalsokkelen.

Okse har hjulpet Aker BP å forbedre brukeropplevelsen i en digital lab for tverrfunksjonelle prosjekter, og med å optimalisere prosessen rundt innføringen av en ny programvare.

I det førstnevnte oppdraget bistod designeren vår med kartlegging av brukerbehov, innhenting og analyse av brukerinnsikt og intervjuer, UX, prototyping, UI og front-end-utvikling. 

Det andre oppdraget var i større grad prosessorientert, og vår designer observerte hvordan det ble gitt opplæring i en ny programvar, kartla brukernes behov og fasiliterte workshop. Funnene dannet grunnlag for hvordan programvaren kunne innføres enda mer effektivt i de påfølgende rundene. 

Aker BP er et av de største børsnoterte oljeselskapene i Europa. De driver med leting og produksjon av olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. 

Foto: A P

Okser som har jobbet her: