KVS Technologies

KVS Technologies (nå Field) utvikler AI-drevet software som muliggjør autonome droneinspeksjoner av kraftnett.

En stadig økende kundemasse gjorde at KVS Technologies hadde behov for å skalere opp den skybaserte løsningen sin, og sikre at den ble bedre tilpasset kundenes behov og arbeidsflyter. 

I tett samarbeid med produkteiere og utviklere bistod vi KVS Technologies med research, idéutvikling, prototyping og design. Vi brukte ulike etnografiske metoder, spesielt brukerintervjuer, for å bekrefte og avkrefte teamets hypoteser. Med denne innsikten som utgangspunkt laget vi designskisser og bistod utviklerne i implementeringen.

KVS Technologies utvikler AI-drevet software som gjør tradisjonell helikopterinspeksjon av kraftnett overflødig, og dermed øker sikkerheten og kostnadeffektiviteten. Inspeksjonsdata leveres gjennom en skybasert løsning, i sanntid, slik at kunder raskt kan få oversikt over infrastruktur og kritiske feil.

Illustrasjon: Utsnitt av løsningen Okse designet

Okser som har jobbet her: