Apotek 1

Apotek 1 er Norges største apotekkjede.

Sammen med et tverrfaglig team fra Netlife Design bistod vi Apotek 1 i overgangen til en nytt intranett på nytt CMS. Arbeidet gikk ut på å kartlegge innhold og innholdseiere, tegne ny informasjonsarkitektur, lage og forankre ny designretning, designe malverk for innholdet, og til slutt teste løsningen på innholdseiere og brukere.

Vår designer var del av et sammensatt team med ansatte fra Apotek 1 og konsulenter. Prosjektgruppen bestod av prosjekteier og -leder, redaktør, innholdsrådgiver, designer, informasjonsarkitekt og utviklere.

Foto: Anna Tarazevich

Okser som har jobbet her: