OpenHorizon

Stavanger-selskapet OpenHorizon vurderer det internasjonale trusselbildet og leverer løpende risikovurderinger til ulike virksomheter.

Okse har bistått OpenHorizon med nytt UI- og UX-design til den digitale plattformen AIR (Automated Intelligence Risk). AIR gir virksomheter dynamiske trusselvurderinger, skreddersydd for dem. Dette gir brukerne av tjenesten en omfattende forståelse av det helhetlige trussellandskapet.

Designeren vår har hatt en lead design-rolle og jobbet tett sammen med utvikler, analytikere og eksperter for sette seg effektivt inn i etterretningsdomenet og lage en best mulig løsning for bedriften og brukerne.

Arbeidet har munnet ut i et nytt onboarding-løp for nye kunder, og visningen av trusselbildet, som er kjernen i produktet, har fått nytt design. Det er kommet på plass ny arkitektur tilpasset taksonomien, og det er utviklet et nytt UI som støtter flere funksjoner og fremtidige iterasjoner av produktet.

Designeren vår har også laget en ny visuell profil som kler organisasjonen og produktet. 

Foto: Tima Miroshnichenko

Okser som har jobbet her: