Open Horizon

Stavanger-selskapet Open Horizon vurderer det internasjonale trusselbildet og leverer løpende risikovurderinger til næringslivet.

Okse har bistått Open Horizon med nytt UI- og UX-design til software-tjenesten AIR (Automated Intelligence Risk). Tjenesten produserer automatiserte risikovurderinger som gir kundene mulighet til å se hvordan de blir eksponert for trusler, og hvilke tiltak de bør iverksette for å unngå dem. 

Designeren vår har hatt en lead design-rolle og jobbet tett sammen med utvikler, analytikere og eksperter for sette seg effektivt inn i etterretningsdomenet og lage en best mulig løsning for bedriften og brukerne.

Arbeidet har munnet ut i et nytt onboarding-løp for nye kunder, og visningen av trusselbildet, som er kjernen i produktet, har fått nytt design. Det er kommet på plass ny arkitektur tilpasset taksonomien, og det er utviklet et nytt UI som støtter flere funksjoner og fremtidige iterasjoner av produktet.

Designeren vår har også laget en ny visuell profil som kler organisasjonen og produktet. 

Foto: Tima Miroshnichenko

Okser som har jobbet her: