Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger huser omkring 15 000 studenter fordelt på seks fakulteter. 

Okse bistod Universitetet i Stavanger (UiS) i forbindelse med et forskningsprosjekt. 

Designeren vår bidro i konseptutviklingsfasen hvor rammer, retning, mål, målgruppe og hypotese ble definert. Etterpå gikk hun og resten av teamet i gang med innholdsproduksjon og design av selve løsningen, før de gjennomførte digitale brukertester med påfølgende iterasjoner.

Foto: Pixabay 

Okser som har jobbet her: