Equinor

Equinor er et internasjonalt energiselskap med ansatte over hele verden.

Okse har bistått Equinor ved ulike anledninger og med ulike problemstillinger. 

Designerne våre har bidratt med designsprinter, innsiktsarbeid, mapping, workshopfasilitering, skissing, prototyping, brukertesting og overlevering av design til utviklere. 

I flere av prosjektene har oppdraget vårt vært å samle, analysere og visualisere store mengder komplekse data på en god og oversiktlig måte, med mål om å forenkle arbeidsflyten for brukerne av ulike ekspertsystemer. 

Foto: Pixabay

Okser som har jobbet her: