Studentsamskipnaden i Stavanger

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) er levende opptatt av å levere gode tjenester til studentene. 

Okse har vært innom SiS ved flere anledninger. I den første runden samlet vi studenter fra ulike segmenter for å kartlegge studieopplevelsen fra studentens synspunkt. Vi identifiserte hva studenter i Stavanger virkelig brydde seg om, hvilke behov de hadde, og hvilke bekymringer de bar på. Funnene ble presentert i en rapport som SiS brukte som grunnlag for å videreutvikle tjenestene sine.

I etterkant har vi i flere omganger samarbeidet tett med SiS' interne team i den videre utviklingen av de digitale tjenestene deres. Arbeidet har blant annet inkludert oppdatering av informasjonsarkitektur, skissering og prototyping, gjennomgang og forbedring av innhold, universell utforming og samspill med prosjektledere og utviklere.

Foto: Stefan Lorentz

Okser som har jobbet her: