Ruter

Ruter tilbyr et attraktivt og bærekraftig kollektiv- og mobilitetstilbud til innbyggerne i Oslo og Akershus.

Okse har bistått Ruter i utviklingen av en ny app som skal brukes av billettkontrollørene. Vi har arbeidet sammen med Ruters interne team av utviklere, designere og produktledere, og bidratt med brukerinnsikt, skissing, prototyping og omfattende brukertesting.

Hyppig deltakelse på kontroller og en tett brukerdialog har vært viktig for å komme raskt ut i produksjon og teste løsningen i skarpe situasjoner.

Foto: Samson Katt

Okser som har jobbet her: