Stavanger kommune

Stavanger er Norges fjerde største kommune og tilbyder av en rekke tjenester ut mot innbyggere og næringsliv.

Okse bistod Stavanger kommune med et miniprosjekt innen internkommunikasjon. Målet var å finne ut hvordan barnehageansatte i en travel arbeidshverdag kunne holde seg informert om det som skjedde i kommunen, og nyttiggjøre seg av ansattinformasjonen på intranett. 

Designeren vår hadde intervjuer med barnehageansatte, observasjoner i barnehager og workshops med barnehageansatte og representanter fra kommunen. Resultatet ble samlet i en rapport for videre arbeid mot et større prosjekt.

Foto: Yan Krukau

Okser som har jobbet her: