Kabal

Kabal utvikler og drifter en programvare som hjelper energiselskaper å holde orden på logistikken.

Okse utviklet et nytt designsystem til Kabals programvare i samarbeid med deres egen designer, utviklere og subject matter-eksperter. 

Målet med det nye designsystemet var å bedre brukeropplevelsen i løsningen, og å legge til rette for en mer effektiv utviklingsprosess internt i Kabal. Designsystemet ble utviklet i Figma og omfattet blant annet UI-komponenter og visuelle retningslinjer. 

Kabal er et norsk programvareselskap som ble etablert av to Stavanger-grundere i 2011. Den markedsledende programvaren deres brukes i dag av tusenvis av energiselskaper over hele verden.

Foto: Albin Berlin

Okser som har jobbet her:

  • Foto av Maj-Inga Holmsen

    Maj-Inga Holmsen

    Utformet et nytt designsystem for Kabals interne design- og utviklerteam. Ga teamet rammer, retningslinjer og komponenter som effektiviserte arbeidsflyten deres.