Brukerportal for sensordata

Soolo er et oppstartsselskap som leverer hardware-sensorer som kan måle mange forskjellige parametre. Tilhørende til tjenesten er også tilgang på egne data gjennom en kundeportal.

Utfordringen

Soolos sensorer kan måle flere ulike typer data, som temperatur, væsketrykk og strøm. Gjennom deres tilhørende webportal skulle kundene raskt og enkelt få oversikt over dataene sensorene samlet.

Med stadig nye kunder og varierende ønsker fra brukerne var det også et stort behov knyttet til innsikt av kundesegmenter og å øke brukervennligheten på plattformen.

Tilnærming

Sammen med Soolos interne produktteam har Okse jobbet tett og bistått med UX-kompetanse. Raske og hyppige iterasjoner har vært viktig for å opprettholde moment. Brukerintervjuer med målgruppen, prototyping i Figma, brukertester og dialog med utviklere har derfor vært kjerneoppgaver i oppdraget.

Publisert 13. nov. 2021 • Oppdatert 15. apr. 2022