Hva skaper studentvelferd i Stavanger?

Utfordringen

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) er levende opptatt av å levere tjenester for studentens beste. Sentralt i dette ligger et kontinuerlig behov for en større forståelse av studentopplevelsen i Stavanger. For å kunne levere relevante og tidsriktige tjenester må SiS forstå hva som bidrar til å skape studentvelferd i Stavanger, og i hvilke retninger deres fremtidige behov beveger seg.

Tilnærmingen

Okse samlet studenter fra ulike segmenter, som internasjonale studenter, lokale studenter og tilflyttende studenter, for å kartlegge hvordan studentopplevelsen ser ut fra studentens synspunkt.

Vi startet med etnografiske intervjuer med studentene for å få dem til å utdype sine oppfatninger og erfaringer ved å være student i Stavanger-regionen. Videre inviterte vi studentene til å delta i en serie med samskapingsworkshoper for å kartlegge studentreiser for ulike studentsegmenter.

Vi fant to primære bekymringer for studentvelferd:

  1. Privatøkonomi
  2. Frykt for ensomhet

Resultatet

Vi identifiserte hva studenter i Stavanger virkelig bryr seg om, hvilke behov de har og hvilke bekymringer de bærer på.

Personlig økonomi har i alle år vært et sentralt tema og fokusområde når det kommer til å tilrettelegge for høyere utdanning for alle. En annen primærbekymring vi avdekket blant studentene var frykten for ensomhet og det å ikke ha et sosialt nettverk på studiestedet.

En rapport fra Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse 2018 bekrefter nettopp dette, hvor så mye som én av 3 studenter forteller at de er ensomme.

SiS tilbyr allerede samtale- og psykologtjenester, men innsikten identifiserer også punkter til forbedring og avdekker områder som i dag ikker er godt nok dekket. Takket være innsikten i studentenes personlige erfaringer og opplevelser kunne Okse gi flere tydelige anbefalinger til SiS om videre tjenesteutvikling og forbedringspunkter.

Okses analyse av personlig studentvelferd har skjerpet vårt syn på hvordan studentene opplever våre tjenester, og den har gitt inspirerende innspill til hvordan vi kan jobbe med å forbedre og videreutvikle vårt tjenestetilbud fremover.

– Arve Kristiansen, prosjektleder SiS

Publisert 16. juni 2020 • Oppdatert 24. apr. 2022