Hvordan forenkle bestilling av reservedeler til pukkverk?

Pukkverk-bransjen har i mange år vært en industri uten de store digitale løftene. Med dagens tilgjengelige teknologi finnes det store muligheter for å gjøre hverdagen enklere for mennesker og virksomheter i pukkindustrien.

Hvordan forenkle bestilling av reservedeler til pukkverk?

Pukkverk-bransjen har i mange år vært en industri uten de store digitale løftene. Med dagens tilgjengelige teknologi finnes det store muligheter for å gjøre hverdagen enklere for mennesker og virksomheter i pukkindustrien.

Utfordringen

Nordic Bulk er en av Europas ledende kompetanse- og utstyrsleverandører for mineralbransjen. Selskapet har designet og bygget anlegg for norske pukkverk i 25 år, og har Nordens største varelager for reservedeler. Hvordan kan man skape en enklere og mer moderne hverdag for kundene?

Tilnærmingen

Ved å tilby varelageret på nett gir vi de ulike driftssjefene ved pukkverkene selv muligheten til å bestille inn varene ved behov. Vi tilrettelegger for selvbetjening de gangene det er mest hensiktsmessig, samtidig som det er tilgjengelige rådgivere til å svare på spørsmål når det trengs.

Vi fikk også med oss Grensesnitt som samarbeidspartner på utviklingen. Løsningen er blitt integrert mot logistikk- og økonomisystemet, slik at man får en sammenhengende flyt og kontinuerlig oversikt over status på varelageret.

Ulike kunder har ulike behov, alt etter hvordan ens pukkverk er designet. Ved å gi kundene egne brukerkontoer kan Nordic Bulk foreslå produkter som naturlig passer sammen med kundens pukkverk.

Resten av nettstedet ble også oppdatert, både for å befeste Nordic Bulks posisjon som en autoritet innen bergverksindustrien i Norge, samt for å gi kundene tilgang til fremtidens løsninger.

Nordic Transportøren (™)
Selskapet ser på utviklingen av Nordic Transportøren som en viktig brikke i den videre ekspansjonen i transportør-segmentet, både innenlands og utenlands. Vi designet en interaktiv 3D-modell hvor brukerne selv kan sette sammen og justere transportøren for å tilpasse den til eget verk.

Resultatet

Nordic Bulk har tatt et stort skritt på vei mot å tilby nåværende og fremtidige kunder enklere og smidigere tjenester. I tillegg til personlig oppfølging fra selskapets eksperter, kan kunder nå også enkelt håndtere bestillinger selv.

Alt henger sømløst sammen, knytter kundene enda tettere til Nordic Bulk og danner et solid digitalt grunnlag for veien videre. Virksomheten har et strategisk fokus på innovative og fremtidsrettede løsninger, og vil med enda større kundeinnsikt være i stand til å tilby nettopp det.

Flere ganger har de frarådet oss å forfølge løp som de kunne tjent penger på, fordi de mener vi bør avvente til vi får mer innsikt. Slik ærlighet er mangelvare hos konsulenter, og det bygger enorm tillit som gjør at vi kan stole på rådene vi får. For meg representerer Okse spesielt to ting: Solid fagkunnskap og ærlige tilbakemeldinger. I stedet for å nikke med og gjøre nøyaktig som kunden sier, tørr de å utfordre på en sunn måte.

– Thomas Søyland, markedssjef Nordic Bulk

Publisert 16. juni 2020 • Oppdatert 15. apr. 2022