Digital endringsplattform

Zoaring kom til Okse med en idé om en digital endringsplattform, «Zelo», og et behov for bistand til å utvikle konseptet, validere antakelsene om målgruppene og designe en tjenestene som gjorde endring lekent og lettbeint.

Utfordringen

Selskapet Zoaring AS har gjennom de siste fem årene bygget seg opp ved å levere nyskapende videoer som forenkler og formidler budskap gjennom tegninger. Som et ledd i å utvikle selskapets forretningsmodell har ledelsen over tid sondert mulighetene for å kunne utvide tjenestespekteret. Kultur- og endringsledelse har vært et gjentakende smertepunkt blant konsernledelsene Zoaring har arbeidet med, og det å skape en felles forståelse for hvor bedriften skal.

Zoaring kom til Okse med en idé om en digital endringsplattform, «Zelo», og et behov for bistand til å utvikle konseptet, validere antakelsene om målgruppene og designe en tjenestene som gjorde endring lekent og lettbeint.

Tilnærmingen

Okse bistått og veiledet Zelo-prosjektet med flere ulike verktøy og tjenester, deriblant:

  • Fasilitering av workshops med ulike tema, eksempelvis konseptutvikling, funksjonalitetsprioritering og definering og beskrivelser av målgrupper (personas) og brukerreiser.
  • Brukerintervjuer med målgruppen.
  • Utviklet trådskisser, klikkbar prototype, brukergrensesnitt og tekniske beskrivelser til utviklerteamet.
  • Gjennomført brukertesting av klikkbar prototype.
  • Kontinuerlige forbedringer og itereringer i tråd med utviklingen av MVPen.
  • Fungert som rådgivere og sparringspartnere, og hele veien prioritert brukernes behov i tråd med de forretningsmessige målene.

Resultatet

Gjennom eksternt utviklingsteam (K30) er MVP ferdigstilt og i produksjon fra våren 2018 til de første betalende kundene. Løsningen fremstår per i dag som en profesjonell og innovativ løsning, samtidig som den «lekne» og uformelle tonen formidles gjennom flyten og det estetiske uttrykket.

For Zoaring har det hele tiden vært viktig å skape en løsning som bidrar til å forenkle brukernes behov i hverdagen, samtidig som den gjenspeiler selskapets lystige holdning til læring, ledelse og endring.

Publisert 12. apr. 2022 • Oppdatert 15. apr. 2022