Effektivisering av sveiserutiner og -inspeksjoner

I tråd med selskapets digitale transformasjon har Okse bistått Aker Solutions på vei mot målet om papirløse produksjonshaller.

Utfordringen

I tråd med selskapets digitale transformasjon har Okse bistått Aker Solutions på vei mot målet om papirløse produksjonshaller.

Vi har stått for design og konseptutvikling av applikasjonen «Weld Manager», som blant annet forenkler og effektiviserer håndteringen av sveiserutiner og sveiseinspeksjoner.

Tilnærmingen

Gjennom observasjon av brukerne i deres arbeidsmiljø og brukerintervjuer opparbeidet vi oss en grunnleggende forståelse for produksjonsprosessen og oppgavene de ønsker å løse.

En iterativ tilnærming med prototyping og testing av ulike konsepter og brukergrensesnitt sørget for at vi, sammen med utviklerteamet, bygget et system som brukerne ikke bare forstår, men som er designet i tråd med deres arbeidsmiljø og oppgaveflyt.

Resultatet

Det som før var produksjon- og inspeksjonsrutiner i stor grad basert på Excel-ark, papirutskrifter og manuell overlevering, har Aker Solutions Egersund nå digitalisert og automatisert hele eller deler av arbeidet.

«Weld Manager» bidrar til økt effektivitet internt og ut mot kundene sine, og en bedre arbeidshverdag for de ansatte. I tillegg har Aker Solutions med denne applikasjonen tatt kontroll på sine prosess- og arbeidsdata, som igjen kan danne grunnlaget til nye og forbedrede rutiner.

Publisert 12. apr. 2022 • Oppdatert 15. apr. 2022