Kunden din ønsker miljøvennlig design! Her har du 7 enkle tips

Publisert 25. sep. 2023 • Oppdatert 19. jan. 2024

Digitaliseringen har eliminert flere ledd som har påvirket miljøet i negativ retning, for eksempel har vi nå rask tilgang til kunnskap og tjenester uten at de må produseres og disponeres i fysisk form. Men den nye måten koster mye energi. Produksjonen av digitale dingser, vedlikehold, nye oppdateringer, streaming, apper, kjøp og salg (6). Alt dette påvirker klima.

Derfor vil jeg bruke litt tid på å framsnakke bærekraftig webdesign. La oss starte med hvorfor vi ikke har kastet oss på denne bølgen tidligere. 

Hvorfor blir vi ikke bare grønnere? Økonomi 💵 vs. klima 🌱

Vi som samfunn står overfor store reparasjonsutgifter for elektronikk simultant med stigende levekostnader, mangel på investeringer i grønne energikilder, politiske partier som ikke anerkjenner klimaendringer, og digitale salgsløsninger som ikke produseres eller distribueres på en bærekraftig måte. Men vi er i gang med et grønt skifte – fordi brukerne ønsker det 💛

Brukeren ønsker klimavennlige og bærekraftige tjenester 🙌

En undersøkelse gjort av IBM fra 2020 viser at mer enn 70 prosent av kundene ønsker å betale gjennomsnittlig 35 prosent mer for miljøvennlige tjenester (5). Undersøkelsen deler kunden i kategorier, og de største kundekategoriene er de man kaller verdidrevet (41 %), altså de som ønsker å gjøre en god investering med et beleilig og billig produkt, og formålsdrevet (40 %), de som ønsker et produkt som har samme livsstilsverdier som de selv (5). 

Det vil si at disse kundene har forskjellige grunner til å kjøpe et produkt. Du har de økonomisk bevisste, og de sosialpolitisk- og livsstilsbevisste. Er det mulig å finne et møtepunkt for å nå begge disse kundegruppene? 

Så, ifølge IBMs rapport, sier kunden at disse punktene tilfører tjenester og produkter mest verdi: 

  1. lang levetid 
  2. effektiv og rask 
  3. fornuftig og enkel
  4. støtter mine behov
  5. passer min livsstil

Her ser vi en rekke punkter som understreker et behov for kvalitet (lang levetid, fornuftig og effektiv) og et behov for bærekraftige (støtte visse behov, samfunn, helse og livsstil) tjenester og produkter. 

Forskningen viser at kunden som er verdidrevet, ikke føler et behov for å endre sine brukervaner for å påvirke klimaet i positiv retning (5). Men at de som er formålsdrevet, velger grønne tjenester og produkter av helse- og livsstilsgrunner (5). Dette betyr at den vanskeligste kunden å treffe er verdidrevet.

Det viser seg imidlertid at bevissthet rundt klimautfordringene har blitt et vesentlig viktigere tema for folk som er verdidrevet, på grunn av behov for kvalitet, lang levetid og effektivitet (11). Vi ser også at kunden i større grad er opptatt av om produktet/tjenesten faktisk møter deres behov. Kunden ønsker nemlig langvarige, enkle, raske, økonomiske og bærekraftige produkter/tjenester – og alle disse kategoriene faller innenfor klimavennlig, bærekraftig og brukervennlig design.  

Her kommer webdesigneren inn. Hvordan kan vi designe for å dekke kundens behov, og samtidig skape et produkt eller en tjeneste som faller innenfor kravene om kvalitet og bærekraftige behov? Her kan man slå to fluer i en smekk.

Brukervennlig design er bærekraftig design! ♻️

Hva kan vi som designere gjøre for å dytte digitale tjenester over den grønne streken? Vi må sette fokus på brukeren 🤷‍♀️.  Brukervennlighet viser seg å være en sentral brikke når tjenester som skal nå mange målgrupper samtidig, skal designes. Kort sagt: Brukervennlighet er bærekraftig design. Her er sju tips til grep man kan ta for å skape et attraktivt og bærekraftig produkt med fokus på brukervennlig design.

Tips 1: Gode bruksmønstre 

Har du hørt om interaksjonskostnader? Det er tiden brukerne dine bruker på å finne frem i tjenesten din. La brukeren nå målet raskt og enkelt, fjern unødvendige popups, ledd eller andre elementer som hindrer brukeren i å nå målet sitt. Dette sparer tid og energi (2).

Tips 2: Vurder designelementer og kostnadene deres

Jeg hørte noen si en gang at fargen blå var miljøverstingen. Det viser seg at dette stemmer. Fargen blå krever 25 prosent mer energi enn de andre fargene i spekteret. 

Alle elementer man implementerer inneholder forskjellige koder som krever varierende mengder energi, og de kan også bremse effektiviteten på tjenesten (1). 

Vurder hva slags elementer du implementerer i designet ditt, om det er sterke farger, animasjoner som går på loop, store bilder eller mange ulike fonter. Prøv å tenke minimalistisk. Heftige effekter og farger kan også bli oppfattet som støy, spesielt av de som har størst behov for tilrettelagt design, som synssvake eller eldre. Sett brukeren i hovedfokus. Enkelt og effektivt = brukervennlig.

Tips 3: Hvem er leverandør?

Vurder leverandører med grønnere energi. Dette kan være leverandør av alt fra server til strøm på kontoret til hvem som leverer maten i kantinen. Her handler det ikke bare om å være klimabevisst, men du bygger også tillit mellom deg og brukeren når du sier at dere bruker grønn energi (7). 

Tips 4: Fjern "skysøppel"

Fjern gamle sider, linker eller info som er utdatert. Duplikater, PDFer og info som ikke lenger blir brukt. Design løsninger som ikke lar brukeren oversvømmes av sky-søppel. Litt som iCloud eller OneDrive som laster bilder direkte fra telefonen – hvor mange av det samme bildet har egentlig brukeren liggende i albumet sitt? Kunne man funnet en smart løsning på dette? Kanskje designet ditt har en levetid? Vurder å sette en utløpsdato. Da forhindrer du et stort lass med ubrukte sider eller tjenester som ikke lenger er relevante (9).

Tips 5: Vedlikehold dingser! 

Ettersom utviklingen av teknologien øker, vil behovet  for nyere, mer oppdaterte digitale dingser bli større. I følge Moores Law ser vi at etter hvert som utviklingen av teknologi øker, jo høyere blir tallene for innkjøp og kast av digitale dingser (3). Dette kan forhindres ved at vi jobber aktivt med å oppfordre folk til å vedlikeholde dingsene sine. Be brukerne fikse, rengjøre og beskytte (8).

Tips 6: Bli kjent med bærekraftsmålene

Få oversikt over bærekraftsmålene. Gjør research, snakk med brukeren og lag grundige brukerreiser. Vurder også de som er påvirket av tjenesten din, men ikke har mulighet til å bruke den, om det er barn, dyr eller miljøet. Med det vil du oppdage at du mest sannsynlig må vurdere problemstillinger som allerede er listet i bærekraftsmålene (9). 

Tips 7: Design nye løsninger som gjør det lettere for brukeren

Bli en designingeniør og bruk erfaringene dine til å forenkle livet. Ofte ser vi at når brukeren har en problemstilling, kan den løses på grønne måter, om det handler om vedlikehold av digitale duppedingser, eller utvikling av en ny tjeneste som eliminerer et miljøfiendtlig behov fra hverdagen vår (2).

En liten oppsummering ✍️

Forskning viser at brukere ønsker å konsumere mer klimavennlig tjenester og produkter om de har lang levetid, er effektive, fokuserer på samfunn, helse og livsstil. Med klima i bakhodet styrker du din digitale tjeneste ved å fjerne digitalt støy som kan påvirke brukerens opplevelse av din tjeneste. Flere av løsningene for å redusere utslipp innen webdesign er både brukervennlige og klimavennlige. Hovedpunktene man kan ta med seg fra denne artikkelen er at tjenestene du utvikler bør være minimalistiske og brukervennlige. 

Du kan selv sjekke utslippet fra ulike nettsider med denne måleren.

Boktips

Referanser

1. Tung L. Google: Here’s why dark mode massively extends your OLED Phone’s Battery Life [Internet]. 2018 [cited 2023 Sept 20]. Available from: https://www.zdnet.com/article/google-heres-why-dark-mode-massively-extends-your-oled-phones-battery-life/

2. Brenda Barron Stokes on Dec 20 2022. A look at how sustainability impacts UX Design [Internet]. 2023 [cited 2023 Sept 20]. Available from: https://authenticjobs.com/sustainability-impacts-ux-design-eco-products/

3. Moore GE. Cramming more components onto integrated circuits. Intel; 1965 [cited 2023 Sept 20]. Available from: https://download.intel.com/newsroom/2023/manufacturing/moores-law-electronics.pdf

4. Kachan D. Green UI/UX trends: Designing with sustainability in mind [Internet]. Muzli - Design Inspiration; 2021 [cited 2023 Sept 20]. Available from: https://medium.muz.li/green-ui-ux-trends-designing-with-sustainability-in-mind-cf553bab973e

5. Haller K, Lee J, Cheung J. Mett the 2020 consumers driving change - Why brands must deliver on omnipresence, agility, and sustainability. IBM; 2020 [cited 2023 Sept 20]. Available from: https://www.ibm.com/downloads/cas/EXK4XKX8

6. Griffiths S. Why your internet habits are not as clean as you think [Internet]. BBC; 2022 [cited 2023 Sept 20]. Available from: https://www.bbc.com/future/article/20200305-why-your-internet-habits-are-not-as-clean-as-you-think

7. Porat R, Hölzle U. Environmental Report 2019. Google; 2019 [cited 2023 Sept 20]. Available from: https://www.gstatic.com/gumdrop/sustainability/google-2019-environmental-report.pdf

8. Panel E. Council post: 15 smart, simple ways to prolong the life of your tech equipment [Internet]. Forbes Magazine; 2021 [cited 2023 Sept 20]. Available from: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/09/22/15-smart-simple-ways-to-prolong-the-life-of-your-tech-equipment/

9. Dähnert S. Sustainable UX is more than reducing your website’s footprint [Internet]. UX Collective; 2023 [cited 2023 Sept 20]. Available from: https://uxdesign.cc/sustainable-ux-and-ui-design-is-more-than-reducing-your-website-s-footprint-a99c336c151f

10. Team AC. UX Design & Sustainability: What you need to know? [Internet]. 2021 [cited 2023 Sept 20]. Available from: https://blog.adobe.com/en/publish/2021/09/24/sustainable-ux-design-what-is-it-and-how-can-it-benefit-your-organization 

11. Andersen TW, Lervik- Olsen L. Bærekraft tiltrekker SEG Flere Kunder [Internet]. Dagens Perspektiv; 2021 [cited 2023 Sept 21]. Available from: https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2021/januar/barekraft-tiltrekker-seg-flere-kunder/