Okse bryr seg

1 Innledning

I Okse AS er vi opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Her kan du lese om hvilken informasjon vi samler om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Dersom du har noen spørsmål om din persondata i forbindelse med vår virksomhet kan du ta kontakt med oss på hei@okse.no eller sende et brev til Okse, Skagenkaien 35-37, 4006 Stavanger.

2 Hvilke personopplysninger har vi om deg

Vi selger ikke produkter eller tjenester direkte til enkeltpersoner eller sluttbrukere, men det kan likevel være tilfeller der vi samler inn data om deg som enkeltperson. Bruken av denne dataen vil vi sørge for er i samsvar med personopplysningsloven.

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

3 Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i.

Noen ganger bruker vi også informasjonen til å markedsføre og kommunisere om arrangementer eller temaer du har vist interesse for via direkte påmelding.

4 Hvem deler vi personopplysninger med

Vi kan dele personopplysningene dine med

Vi kan også komme til å dele din data med andre hvis det er nødvendig for å holde loven, håndheve andre avtaleverk eller for å beskytte rettighetene og interessene for Okse, våre kunder eller andre. Det gjelder selvsagt bare når delingen er innenfor rammene av gjeldende personvernlovgivning.

5 Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

6 Dine rettigheter

Du har rett til å:

7 Klage

Dersom du ønsker å sende en klage til oss, kan du gjøre det på hei@okse.no eller med brev til Okse, Skagenkaien 35-37, 4006 Stavanger.