Hopp til innholdet

Gode brukeropplevelser starter med å observere

Vår tilnærming skaper intuitive, engasjerende og overbevisende løsninger for våre kunder.

Innsikt

Research og testing

Vi begynner med å gjøre oss kjent med din verden og dine målgrupper. Basert på ulike typer research, testing og analyse, søker vi innsikt i kundegruppens tanke- og handlingsmønster. Senere i prosessen tester og researcher vi hva som fungerer og hva som må forbedres.

Verktøy: Markedsundersøkelse, brukertesting, prototypetesting, dybdeintervju og fokusgruppe.

Produksjon

Design og utvikling

Data og informasjon fra kundeinnsikten er avgjørende for å kunne utvikle intuitive og overbevisende løsninger til målgruppen. For et vellykket resultat må design og innhold ikke bare være basert på antakelser, men på kunnskap.

Verktøy: Interaksjonsdesign, universell utforming, informasjonsarkitektur, innholdsstrategi, utvikling, design og drift.

Evaluering

Kontinuerlig optimalisering

Mennesker, bedrifter og bransjer er i kontinuerlig endring. Det må nettstedet ditt også være. Vi analyserer hva som virker, forbedrer det som må optimaliseres og utvikler neste punkt på ønskelisten.

Verktøy: Trafikkanalyse, splittesting, analyse av bruksmønster og brukertesting.