Hopp til innholdet

kse

Utfordringen

Nordic Bulk ønsket at vi skulle validere en fremtidig løsning som var tiltenkt de som arbeider innen mobile knuseverk i Norge. Denne digitale tjenesten har som mål å forenkle hverdagslige utfordringer som angår rekruttering, utleie, innleie av maskiner og mannskap. Mobile knuseverk er en bransje med flere uforutsette hendelser, og vi hadde en hypotese om at en slik løsning kan bidra til å forenkle dette.

Tilnærmingen

Vi gjennomførte digital etnografi samt 9 kvalitative intervju med folk i lederposisjon blant forskjellige aktører i hele landet. Her utforsket vi hverdagslige utfordringer i livet som ‘mobil knuser’ for å komme under huden på behov og motivasjoner som ligger her.

Resultatet

Etter å ha analysert materialet identifiserte vi to tendenser som er sentralt i hverdagen til en som arbeider med mobil knusing: jungeltelegrafen og telefon som det viktigste verktøy.

Samtlige av de vi intervjuet vektla folkemunnet som essensielt for å lykkes med å finne mannskap. Det er en bransje hvor tillitt er ekstremt viktig, og de vi snakket med har ymse erfaring med online rekrutteringstjenester som finn og facebook. Med tanke på tidspresset er det beste alternativet for de i dag å ringe rundt i nettverket for å få umiddelbart svar. Vårt forslag var med dette at det ikke er hensiktsmessig å utvikle ‘pukkportalen’ for dette segmentet.

Sitatet

“[Jungeltelegrafen] fungerer bedre enn å annonsere etter folk - det mer de skryter av seg selv det mer ‘ubrukelige’ er de. Det beste er å treffe de ansikt til ansikt.”

Steinar, produksjonsleder i mobilt knuseverk