Hopp til innholdet
Zelo
  • Etablert i 2017
  • Støttet av Innovasjon Norge og SkatteFUNN
  • Verktøy for ledelse av endringsprosesser

Zelo
Digital endringsplattform

Utfordringen

Selskapet Zoaring AS har gjennom de siste fem årene bygget seg opp ved å levere nyskapende videoer som forenkler og formidler budskap gjennom tegninger. Som et ledd i å utvikle selskapets inntekter har ledelsen over tid sondert mulighetene for å kunne utvide tjenestespekteret. Kultur- og endringsledelse har vært et gjentakende smertepunkt blant konsernledelsene Zoaring har arbeidet med, og det å skape en felles forståelse for hvor bedriften skal.

Zoaring kom til Okse med en idé om en digital endringsplattform, «Zelo», og et behov for bistand til å utvikle konseptet, validere antakelsene om målgruppene og designe en tjenestene som gjorde endring lekent og lettbeint.

Tilnærmingen

Gjennom 2017 har Okse bistått og veiledet Zoaring med flere ulike verktøy og tjenester, deriblant:

  • Fasilitering av workshops med ulike tema, eksempelvis konseptutvikling, funksjonalitetsprioritering og definering og beskrivelser av målgrupper (personas) og brukerreiser.
  • Gjennomført brukerintervjuer med målgruppen.
  • Utviklet trådskisser, klikkbar prototype, brukergrensesnitt og tekniske beskrivelser til utviklerteamet.
  • Gjennomført brukertesting av klikkbar prototype.
  • Kontinuerlige forbedringer og itereringer i tråd med utviklingen av MVPen.
  • Fungert som rådgivere og sparringspartnere, og hele veien prioritert brukernes behov i tråd med de forretningsmessige målene.

Resultatet

Gjennom eksternt utviklingsteam er MVP ferdigstilt og i produksjon fra høsten 2017 til første betalende kunde. Løsningen fremstår per i dag som en profesjonell og innovativ løsning, samtidig som den «lekne» og uformelle tonen formidles gjennom flyten og det estetiske uttrykket.

For Zoaring har det hele tiden vært viktig å skape en løsning som bidrar til å forenkle brukernes behov i hverdagen, samtidig som den gjenspeiler selskapets lystige holdning til læring, ledelse og endring.

Gjennom vårt arbeid med Okse skjerpet vi både verdiløftet mot kunden og tok brukervennligheten i Zelo til nye høyder. Og aller viktigst: Knut og Erling er hyggelige, fleksible og flinke karer å jobbe med!

Henrik Jesman Sunde, CEO Zelo