Hopp til innholdet
Studentsamskipnaden i Stavanger
  • Tilbyr velferdstjenester til
    12 400 studenter i Stavanger og Sandnes.
  • Administrerer over 1200 studentboliger.
  • Drift av kaféer, sportssenter, barnehage og helsetjenester.

Studentsamskipnaden i Stavanger
Utvikling av digital strategi

Utfordringen

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) er en studentstyrt organisasjon som tilbyr velferdstjenester som barnehage, boliger, kaféer, helsesøster, psykologer, sportssenter og økonomisk støtte til studentorganisasjoner, arrangement m.m.

Organisasjonen er opptatt av å levere tidsriktige tjenester til studentene, og vil fremover øke fokuset på teknologi for å gjøre deres tjenester enklere og bedre. Med deres brede spekter av leveranser var det derfor viktig å etablere en digital strategi som gav føringer for hvordan SiS skulle jobbe med digitalisering.

Tilnærmingen

Okse samlet studentsamskipnadens ledergruppe til et sett med heldagsworkshoper. Gjennom en kombinasjon av praktiske oppgaver, gruppediskusjoner og kompetanseutveksling skapte vi et felles ståsted og utgangspunkt for hvordan SiS skulle jobbe med innovasjon, forbedringer og digitalisering.

Mellom workshopene utførte vi også en rekke intervjuer med ansatte i virksomheten og representanter fra studentene. Vi observerte tjenesteleveransene til SiS i praksis, og lederne gjennomførte modenhetsvurderinger av digital kompetanse for sin avdeling.

Resultatet

Sammen med ledergruppen skapte vi en digital strategi som var forankret på tvers av enhetene, som ivaretok SiS som en helhetlig avsender og som fortsatt hadde studenten i sentrum av virksomhetens tjenesteleveranser.

Prosessen i seg selv, den digitale strategien og tilhørende innføringsplan som utarbeides av SiS, sikrer at SiS fremover har en felles forståelse som ivaretar en brukersentrert, helhetlig tankegang til deres digitaliseringsprosjekter.

Studentsamskipnaden i...