Hopp til innholdet
Sandnes Sparebank
  • 140 år med bankdrift
  • 135 årsverk
  • 45 000 kunder
  • Strategisk omstillingsfase

Sandnes Sparebank
Digitalt årshjul

Utfordringen

Sandnes Sparebank er Rogalands neste største sparebank med rundt 130 ansatte og 45 000 kunder. Banken har de siste årene vært igjennom store endringer med flytting til nytt hovedkontor og inntreden i Eika Alliansen.

Behovet for økt kommunikasjon internt, på tvers av avdelinger, og viktigheten av å holde alle samkjørte på ulike aktiviteter, både i banken, hos Eika og i lokalsamfunnet forøvrig dannet grunnlaget for vår prosjektleveranse. Før dette var aktivitetsplanen et Excel-ark som ble brukt i interne markedsmøter.

Tilnærmingen

Markedsavdelingen i Sandnes Sparebank ønsket et digitalt verktøy til formidling av de til enhver tids planlagte aktiviteter for det neste året. Sammen med prosjektgruppen fra Sandnes Sparebank tok Okse utgangspunkt i:

  • Brukernes viktigste oppgaver.
  • Innholdet som måtte til for å løse de prioriterte oppgavene.
  • Etablere enkleste fungerende løsning (MVP) for de ansatte og fokus på kontinuerlige forbedringer.
  • Skissering av prototype som benyttet etablerte konvensjoner på web.

Resultatet

Alle ansatte i Sandnes Sparebank kan via eget Intranett holde seg oppdatert på årets aktiviteter i et intuitivt og appellerende brukergrensesnitt.

Den enkelte ansatte kan selv velge hvilke aktivitetskategorier og tidsperioder det ønskes innsyn i, lese detaljert informasjon om aktiviteten og legge til hendelsen i personlig kalender.

Markedsavdelingen holder fortsatt aktivitetsplanen oppdatert via Excel-ark som lastes inn i det digitale årshjulet, som deretter formidler og presenterer innholdet på en måte som tidligere ikke har vært mulig. Resultatet er oppdaterte, opplyste og engasjerte ansatte!

I Okse har vi funnet en lokal bedrift som har levert en elegant og intuitiv løsning hvor de ansatte får en god og oppdatert oversikt over det som skjer.

Martin Gjesdal, markedsavdelingen