Hopp til innholdet
FINN.no
  • Norges største markedsplass
  • Årlig omsetning over 1,2 mrd. kr.
  • Ca. 400 fast ansatte
  • Årlig prisutdeling og fest for ansatte

FINN.no
FINN Awards

Utfordringen

FINN.no er Norges største markedsplass med annonser og tjeneste for kjøp og salg mellom privatpersoner og bedrifter. Bedriften omsetter årlig for 1,2 milliarder kroner og har ca 400 fast ansatte medarbeidere.

Sammen med vår samarbeidspartner Conventor, ble Okse engasjert til å designe og utvikle en intern nettløsning for hedring av ansatte.

Personalavdelingen i FINN.no ønsket å øke oppslutning og engasjementet rundt internaktiviteter, som blant annet den årlige sammenkomsten FINN Awards og de tilhørende kåringene «Månedens ansatte». Som en digital bedrift var det ønskelig å gjøre også dette tilgjengelig på digitale flater for de ansatte.

Tilnærmingen

Okse utviklet prosess og onlinekonsept i tråd med kundens idé og brukergruppens behov. Et digitalt nominering- og stemmegivingssystem i FINN-drakt betydde at de ansatte fikk løsningen levert i deres foretrukne kommunikasjonskanal, og gjorde terskelen for å engasjere seg betydelig lavere.

Resultatet

FINN Awards er blitt et godt innarbeidet verktøy for personalavdelingen som bidrar til å skape en sosial og aktiv arbeidsplass. For å opprettholde sin relevans lar løsningen seg også enkelt tilpasse nye behov og gjenbrukes år etter år.

Det gjennomføres månedlige kåringer basert på innspill i nettløsningen, samt et årlig FINN Awards-arrangement med fysisk utdeling priser og fest for de ansatte.

Okse har vært en drøm å samarbeide med! De har levert over forventning på både design og løsning, samtidig som de overholdt budsjett og deadlines.

Yvonne Marie Seville, administrasjonssjef